Actueel / Nieuws / Extra ledenvergadering op 10 maart – een stap vooruit, of opzij?

Extra ledenvergadering op 10 maart – een stap vooruit, of opzij?

dinsdag 7 februari 2023

Het jaar is 2022 is afgesloten en ondertussen zijn wij als vanzelf alweer druk in de weer in 2023. Tijd om vooruit te kijken, want voor je weet vliegt ook dit seizoen weer voorbij. In afgelopen jaarvergadering hebben wij met elkaar de zorgen geuit over het onderbezette bestuur en een aantal ontbrekende key personen in de clubmanager-groep. Met deze bezetting is de ingezette transitie af te maken en kunnen we daar ook naar gaan handelen. Verantwoordelijkheden zijn daarmee te splitsen en de schouders dragen een gezonde hoeveelheid verenigingswerk.

Concreet betekende dit de zoektocht naar een clubmanager ledenbeheer, een clubmanager facilitair en een clubmanager technische zaken. In de persoon van Bert van den Oever hebben we invulling kunnen geven aan de Clubmanager Facilitair. Bert is daarmee actief in zijn “oude” domein, zonder de bestuur ballast. De derde bestuurder is tevens nog niet gevonden. In de JAV met elkaar de afspraak gemaakt om waar nodig een nieuwe vergadering uit te schrijven voor de zomer van 2023. Het is reeds februari, en hoewel de werving altijd beter kan, zijn er geen leden of ouders opgestaan om deze vacatures te vullen. Het is tijd om met elkaar het gesprek aan te gaan over hoe bestuurlijk en organisatorisch verder aan het eind van het seizoen 2022-2023. Mocht de interesse gewekt zijn voor een van de vacatures, spreek ons aan.

Op dit moment zijn Michel Lerou en Gert-Jan de Vos de bestuursleden. In ons model missen we nu één bestuurder. Eind van het seizoen is de bestuursperiode van de twee huidige bestuurders ten einde en moet er gezocht worden naar drie nieuwe bestuursleden. Het liefst nemen wij als bestuur dit seizoen de tijd om mensen enthousiast en wegwijs te maken in de manier waarop wij afgelopen jaren de club hebben bestuurd. En tevens mee te denken over mogelijk aanpassingen.

Onderwijl lopen er twee bijzondere trajecten, te weten het vinden van een nieuwe hoofdsponsor als opvolger van Lancyr Deelen, en het project Veiligheid en Respect dat in een stadium is om er met elkaar iets van te vinden. In beide trajecten komt ter sprake wat we willen uitdragen, waar staan we voor en welk doel hebben we voor ogen.

Een kandidaat hoofdsponsor wil op diverse vlakken met ons optrekken. We hebben hierin ideeën die op elkaar aansluiten. Dat vraagt wel een zekere focus en commitment van leden, passend bij hetgeen we voor ogen hebben. Vanuit het Project Veiligheid en Respect gaat het over iedere Antiloop, hij/zij moet zich vrij en veilig kunnen voelen op onze vereniging. Tijdens het sporten, bij het streven naar het behalen van ambities en vooral bij het zichzelf mogen zijn. Over deze focus en de ambities moeten we het eens zijn. Een voorwaarden hiervoor moeten worden geschapen en gedragen.

Graag nodig wij onze leden en geïnteresseerde ouders uit op vrijdag 10 maart om 19.30 uur in de kantine van Antilopen. Zetten we dan samen de stap vooruit? De officiële uitnodiging volgt nog.