Actueel / Nieuws / Start van het nieuwe bestuur

Start van het nieuwe bestuur

woensdag 16 augustus 2023

De meeste leden zullen de zomervakantie er wel weer op hebben zitten en hopelijk net als wij zin hebben in het nieuwe seizoen. Van ons uit willen we graag een update geven waar we staan. Het bestuur dat na de komende jaarvergadering het stokje volledig overneemt, is voor de vakantie met verschillende commissies in gesprek geweest. Dit waren mooie en bovenal verhelderende gesprekken. In deze gesprekken zijn er overkoepelende zaken ter sprake gebracht. Hierover, en over de portefeuilleverdeling van het nieuwe bestuur, zal hieronder worden uitgeweid.

In de gesprekken zijn een heleboel positieve punten naar boven gekomen. Waarin het belangrijkste: er wordt met trots en positiviteit gesproken over de club. Ouders geven aan erg tevreden te zijn over de vereniging. Het clubhuis wordt als prettig ervaren en is een mooie basis voor een positieve verenigingscultuur. Er is een vol seizoen uitgespeeld zonder corona. Ondanks de corona jaren is de club weinig leden verloren en is de sfeer behouden. De feesten en activiteiten zijn weer in volle gang, wat de clubsfeer bevordert. Dit is slechts een greep uit de positieve woorden die het nieuwe bestuur tijdens de speeddates te horen heeft gekregen.

Uit de gesprekken zijn ook punten aan het licht gekomen die verbeterd kunnen en serieus aandacht vragen. Het nieuwe bestuur gaat zich in eerste instantie richten op het versterken van de commissies waar dit nodig is. Daarnaast zal het bestuur zich bezig gaan houden met de vraagstukken die naar voren zijn gekomen tijdens de speeddates. Hierin zijn er punten die meer prioriteit hebben dan anderen. Door zichtbaar te zijn voor de commissies wil het bestuur bijdragen aan een goede communicatiestroom.

De eerder ingezette organisatorische transitie stak in op een klein bestuur met verantwoordelijkheden bij de aangestelde clubmanagers. Door enthousiasme hebben we nu een nieuw bestuur van vijf personen. Hiermee willen we niet automatisch afstand nemen van de eerder opgezette organisatorische uitgangspunten, maar we zijn wel erg blij dat we met wat groter bestuur kunnen gaan werken. De intentie is dus niet om als bestuur de uitvoer in te duiken. Hoewel dat best een valkuil kan zijn gezien ons enthousiasme, willen we wel graag doorwerken op de basis van een bestuurslaag (strategisch), een managementlaag (tactisch) en een uitvullingslaag (operationeel). Echter gezien de vele vacatures op de eerder gecreëerde verenigings-/clubmanager posities willen we wel goed gaan kijken of een enkel individu op de managementlaag echt werkt. Dit is iets voor de komende periode en ook een mooi onderwerp voor de ALV.

Vooralsnog gaan we binnen het bestuur aan de slag met de volgende rollen en aandachtsgebieden: Marien zal als voorzitter instappen; Eveline neemt deel als de secretaris; Micha zal zich focussen op de technische commissie, horeca en ICT; Simone zal zich bezighouden met de ledenwerving en vrijwilligers en is vicevoorzitter; de aandachtsgebieden communicatie, sponsoring en beheer gaan onder Josien vallen. Marien zal ook financiën in het bestuur vertegenwoordigen.

De uitvoer en verbetering zien we echt als rol voor de commissies en verenigingsmanager functie (nog nader in te vullen/aan te passen) als bestuur willen we ondersteunen en op project basis verbeteringen en doelstellingen realiseren. Dus naast de bovenstaande aandachtsgebieden en aanspreekpunt voor commissies zal het bestuur per vraagstuk bekijken wat er nodig is, prioriteit stellen en meerdere bestuursleden (waarschijnlijk twee) aanwijzen om met de betrokken commissies/vrijwilligers het onderwerp aan te pakken.

Wij hebben er erg veel zin in en willen jullie dan ook graag van harte uitnodigen bij de volgende algemene ledenvergadering (ALV) op 29 september 2023. Tijdens deze vergadering zullen Michel en Gert-Jan aftreden en zal het nieuwe bestuur officieel aantreden. Aan het einde van de vergadering zal er ruimte zijn om met de nieuwe bestuurders in gesprek te gaan.

Eveline, Josien, Simone, Marien en Micha