Actueel / Nieuws / Voortgang bestuur

Voortgang bestuur

vrijdag 17 mei 2024

Een bericht van het bestuur, want we zijn ondertussen alweer ongemerkt best een tijdje bezig en onlangs kregen we de vraag… waarmee eigenlijk?

We hopen natuurlijk niet dat we onzichtbaar zijn voor onze leden, want dat zou jammer zijn ☺️. Desalniettemin willen we graag met jullie delen wat we hebben gedaan en waar we mee bezig zijn. Ook willen we beloven dat we volgend seizoen vaker zullen communiceren via onze nieuwe nieuwsbrief.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben we aangegeven dat we ons zouden focussen op drie onderwerpen:

  1. Korfbal
  2. Kantine
  3. Ledenwerving
Eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat als geheel nieuw bestuur, met bijna alle verenigingsmanagers vertrokken, we wat tijd nodig hadden om een goed gevoel te krijgen bij de vereniging en al haar facetten, er gebeurd echt wel veel binnen de vereniging!

Aanloopperikelen daargelaten hebben we ons eerst gericht op de kantine, accommodatie en faciliteiten. De kantinecommissie is versterkt met nieuwe leden (Erik Brouwer en Marèl de Wit), er is een nieuw kassasysteem geïmplementeerd en we hebben uitgebreid gediscussieerd en geëvalueerd over de inkoop en prijzen van de kantine, aangezien de inkoopkosten niet overeenkwamen met de begroting en omzet. Dit zal waarschijnlijk gaan leiden tot een begrotingstekort, maar met de kantinecommissie zijn er stappen ondernomen met prijsverhogingen en strakkere inkoopbeleid om verdere financiële problemen te voorkomen.

Op het gebied van faciliteiten hebben we samen met de Stichting en LHV gekozen voor verduurzaming van de kantine en kleedkamers, die nu volledig elektrisch zijn met extra koeling in de kantine (uitgevoerd door Bloemendal Bouw). Daarnaast is er een enthousiaste groep leden bezig met een herinrichting en vernieuwing van onze bar en kantine, die deze zomer moet plaatsvinden.

We hebben ook aandacht besteed aan de vervanging van de korf en werken samen met andere sportverenigingen in Leusden om de focus van de gemeente Leusden en de politiek te behouden op een gelijkwaardige vervanging. Ondertussen zijn we ook in discussie over de toekomst van het zwembad en de mogelijke consequenties voor het hele Buiningpark.

Op het gebied van korfbal zijn we samengekomen met een uitgebreide groep 'korfbal ervaringsdeskundigen', onder leiding van Frans ter Maten, om met onze jeugdspelers te werken aan de volgende drie thema's:

  1. Wat is de rode draad in wat we verwachten dat kinderen op welke leeftijd leren?
  2. Hoe gaan we om met selectie?
  3. Is het mogelijk om met grotere groepen te trainen en minder per team?
Het doel is om het speelniveau van alle jeugdleden te verhogen door middel van verbeterde trainingen, trainerscapaciteiten, en het bevorderen van spelplezier en sociale structuren. Ook zal de A-jeugd binnenkort onder de Jeugd Technische Commissie vallen. Binnenkort gaan we ook aan de slag met een groep leden om nieuw leven in te blazen in de Technische Commissie voor senioren.

Wat betreft ledenwerving (en behoud) zijn we actiever aan het communiceren en hebben we meerdere keren informatie gedeeld over clubactiviteiten in de lokale media. Hierdoor zijn we voor de inwoners van Leusden steeds vaker zichtbaar. De interactie tussen gemeentelijke organisaties en Antilopen is opgepakt. Schoolkorfbal en de Giga Kangoeroedag hebben geleid tot nieuwe leden. Ook draagt de nieuwe vorm van 'team van de week' en 'ouders van de week' bij aan de betrokkenheid van leden. Inmiddels is een inventarisatie uitgevoerd en vanaf het komende seizoen zullen nieuwe wervingsacties voor leden op de agenda staan.

Met sportieve groet,

Het bestuur van Antilopen / Bloemendal Bouw
Eveline, Josien, Micha, Simone en Marien